فایل های دسته بندی پرسش نامه - صفحه 1

پرسشنامه حالات خلقی برومز 32 سوالی (لین و همکاران، 2007)

دانلود پرسشنامه حالات خلقی برومز 32 سوالی (لین و همکاران، 2007)، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، معرفی پرسشنامه، روایی و پایایی، منبع، توضیحات: پرسشنامه برومز 32 سوالی برای اندازه‌گیری حالات خلقی ورزشکاران ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بحران هویت- احمدی

دانلود پرسشنامه بحران هویت- احمدی، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، معرفی پرسشنامه، روایی و پایایی، منبع، توضیحات: پرسشنامه بحران هویت، یک مقیاس مداد کاغذی است که دارای 30 ماده می‌باشد. در تدوین ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی (تینیو، 2009)

دانلود پرسشنامه مشغولیت تحصیلی (تینیو، 2009)، در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، معرفی پرسشنامه، تعریف مفهومی، مولفه‌های پرسشنامه، روایی و پایایی، منبع، توضیحات: پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو در ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

دانلود پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، معرفی پرسشنامه، روایی و پایایی، منبع، توضیحات: این پرسشنامه دارای دو قسمت می‌باشد. قسمت اول شامل 15 سوال ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد رفتارهای پرخطر جنسی زارعی و همکاران (1389)

دانلود پرسشنامه استاندارد رفتارهای پرخطر جنسی زارعی و همکاران (1389)، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه استاندارد رفتارهای پرخطر جنسی دارای 10 سوال که به صورت چهارگزینه ای و پنج گزینه ای می‌ باشند ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه یادگیری دانش آموزان

دانلود پرسشنامه یادگیری دانش آموزان، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه فوق با هدف ارزیابی کیفیت یادگیری دانش آموزان تهیه گردیده است. پرسشنامه حاضر دارای 5 مولفه می باشد که هر کدام از مولفه ها نیز ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد ارزیابی فضای فیزیکی مدارس

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی فضای فیزیکی مدارس، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه ارزیابی فضای فیزیکی مدارس به همراه منبع، روایی و پایایی با فرمت word در دو صفحه به صورت بسیار جامع و کامل ...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران (ماکسول و موریس، 2007)

دانلود پرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران (ماکسول و موریس، 2007)، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، معرفی پرسشنامه، روایی و پایایی، منبع، توضیحات: مقیاس 12 گویه‌ای خشم و پرخاشگری رقابتی ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر

دانلود پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر، در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش، شامل: هوشبهر مقیاس کلی هوشبهرهای کلامی و عملی تغییرپذیری خرده آزمون های درون مقیاس ها، تغییرپذیری میان خرده آزمون ها، تغییرپذیری درون خرده ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی